Våre priser


Felles badstuer


99,-  Barn 0 - 12

145,- Voksne og ungdom  

99,- Honnør/pensjon


395 pr mnd

Våre priser


Leie badstuer


950,- pr time 1 til 6 personer Tønne

1750,- 6 til 9 Personer

1850,- 2 tønner a 0 til 6 personer